Các sản phẩm khác của KALITE

-35%

Nồi Chiên Hơi Nước

KALITE STEAM PRO

7.264.000 4.690.000
-27%

Nồi Chiên Hơi Nước

KALITE STEAM STAR

6.245.000 4.540.000
-23%

Nồi Chiên Hơi Nước

KALITE STEAM 7

4.809.000 3.690.000
-26%

Nồi Chiên Hơi Nước

KALITE STEAM X

5.655.000 4.200.000
-33%

Nồi Chiên Không Dầu

KALITE KL 1500

5.860.000 3.950.000
-26%

Nồi Chiên Không Dầu

KALITE KL 1200

4.355.000 3.230.000
-23%

Nồi Chiên Không Dầu

KALITE Q6

2.979.000 2.290.000
-17%

Nồi Chiên Không Dầu

KALITE Q5

2.623.000 2.170.000
-24%

Nồi Chiên Không Dầu

KALITE Q10

3.941.000 2.990.000

Máy Ép Chậm

KALITE KL-531

2.588.000
-28%

Máy Ép Chậm

KALITE KL-565

4.677.000 3.370.000
-33%

Máy Ép Chậm

KALITE KL-599

8.818.000 5.890.000
-24%

Máy Ép Chậm

KALITE KL-598

7.368.000 5.590.000
-31%

Máy Ép Chậm

KALITE KL-550

4.190.500 2.890.000
-21%

Máy Ép Chậm

KALITE KL-530

2.491.000 1.960.000

Máy Lọc Nước

KALITE RO68XL

12.600.000

Máy Lọc Nước

KALITE RO68

7.235.000

Máy Lọc Nước

KALITE RO69S

8.685.000

Máy Lọc Nước

KALITE RO69

8.685.000
-27%
1.661.000 1.210.000
-17%
2.150.000 1.790.000
-24%
1.485.000 1.130.000
-24%
-19%

Đồ Gia Dụng

KALITE KL-301

855.000 690.000
-39%
5.259.000 3.210.000
-27%
3.264.000 2.390.000